Nvidia ra mắt GeForce GTX 1080 Ti: Bộ nhớ GDDR5X 352-bit dung lượng 11GB, mạnh ngang Titan X nhưng giá bằng một nửa!

Đây là chính GeForce GTX nhanh nhất, mạnh nhất thời điểm hiện tại của Nvidia. Cấu hình của GTX 1080 Ti không có gì nằm ngoài dự đoán ngoài dung lượng bộ nhớ khá lẻ, có thể được gọi là kì cục. Theo Nvidia, xung nhịp boost của GTX 1080 Ti là ở khoảng 1600… Read More Nvidia ra mắt GeForce GTX 1080 Ti: Bộ nhớ GDDR5X 352-bit dung lượng 11GB, mạnh ngang Titan X nhưng giá bằng một nửa!